Τιμοκατάλογος

 

Μήνας/Άτομα

2

3

4

Μάιος 75€ 90€ 100€
1 με 15 Ιουνίου 100€ 120€ 135€
16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 130€ 140€ 150€
Αύγουστος 135€ 145€ 160€
1 έως 10 Σεπτεμβρίου 130€ 140€ 150€
11 έως 30 Σεπτεμβρίου 90€ 100€ 110€
Οκτώβριος 75€ 90€ 100€