Τιμοκατάλογος

Μήνας / Άτομα

2

3

4

Μάιος 70€ 80€ 90€
1-15 Ιούνιου 80€ 100€ 115€
16 Ιούνιου – 31 Ιούλιου 130€ 140€ 150€
Αύγουστος 140€ 150€ 160€
1 – 10 Σεπτεμβρίου 130€ 140€ 150€
11 – 30 Σεπτεμβρίου 80 € 90€ 100€
Οκτώβριος 70€ 80€ 90€