Τιμοκατάλογος

 

Μήνας / Άτομα

2

3

4

Μάιος 60€-80€ 70€-90€ 80€-100€
1-15 Ιουνίου 80€-100€ 120€-130€ 140€-150€
16-30 Ιουνίου 130€ 140€ 150 €
Ιούλιος 150 € 160€ 170€
Αύγουστος 150 € 160€ 170€
1 – 10 Σεπτεμβρίου 130€ 140€ 150 €
11 – 30 Σεπτεμβρίου 90 € 100€ 110 €
1-15 Οκτωβρίου 80€ 90€ 100€