Цени

Месец/хора

2

3

4

Може 70€ 80€ 90€
1-15 юни 80€ 100€ 115€
16 юни – 31 Юли 120€ 130€ 140€
Август 130€ 140€ 150€
1 – 10 Септември 120€ 130€ 140€
11 – 30 Септември 80€ 90€ 100€
Октомври 70€ 80€ 90€